یکپارچه­ سازی فرآیندها از مهم­ترین راهبردهای کسب و کار در دنیای رقابتی امروز به شمار می­رود. مدیریت منابع انسانی نیز که با نیروی انسانی به ­عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان در ارتباط است، از این قاعده مستثنی نبوده تا جایی که در بسیاری از موارد در اولویت نخست پیاده ­سازی سیستم یکپارچه منابع سازمان قرار می­گیرد. بر این اساس سیستم مدیریت منابع انسانی (HRMS) به دنبال ایجاد یکپارچگی در فرآیندهای منابع انسانی به عنوان مهترین و ارزشمندترین دارایی سازمان است.

پلتفرم پیاده سازی این محصول مایکروسافت شیرپوینت است و با کلیه محصولات خانواده Office سازگاری کامل دارد. این محصول ماژول های مختلفی را مطابق عناوین ذیل شامل می شود که هریک بخشی از فرآیندهای حوزه منابع انسانی را پوشش می دهد.

 •  جذب و استخدام
 • کارگزینی
 • حقوق و دستمزد
 • ساختار سازمانی
 • ارزیابی عملکرد
 • کنترل تردد
 • آموزش
 • خدمات رفاهی
 • نظام پیشنهادات
 • اعطاء تسهیلات
 • تسویه حساب
 • دشبوردهای منابع انسانی

دیاگرام محصول

محصولات مشابه

راهکارهای سازمانی

هوش تجاری

مدیریت مستندات

مدیریت وظایف

پرتال سازمانی

مدیریت پروژه

یک نظر در مورد “سیستم مدیریت منابع انسانی (HRMS)

Comments are closed.