پرتال سازمانی درگاهی است تحت وب که با در نظر گرفتن نیازهای خاص سازمانی و برای ارائه‌ی خدمات به پرسنل، مشتریان و مدیران یک سازمان طراحی و تولید می‌شود. امکاناتی که در یک پرتال سازمانی ارائه می‌شود بسته به ساختار و نیازهای سازمان، می‌توانند دامنه و تنوع زیادی داشته باشد. در ادامه برخی امکانات متداول که می‌توانند در یک پرتال سازمانی وجود داشته باشند را مشاهده می‌کنید.

  • سیستم مدیریت اسناد
  • سیستم گردش کار
  • دریافت گزارش از نر‌م افزارهای گوناگون
  • ارتباطات درون سازمانی میان پرسنل و مدیران
  • سیستم مدیریت دانش
  • رزرو امکانات سازمانی مانند اتاق کنفرانس، خودرو، کتاب، جلسات با سایر کارکنان
  • اطلاع‌رسانی و اخبار سازمانی
  • مقالات و دانش‌نامه، دستورالعمل‌ها
  • ساختار سازمانی، همکاری گروهی برای انجام وظایف

محصولات مشابه

راهکارهای سازمانی

هوش تجاری

مدیریت مستندات

مدیریت وظایف

منابع انسانی

مدیریت پروژه