داشبورد مدیریتی سازمان

داشبورد مدیریتی ابزار مدیریتی مهمی است که برای نمایش شاخص های مهم مدیریتی و ارزیابی یک مجموعه در یک محیط واحد، به اشتراک گذاری دیدگاه ها با مدیران اجرایی سطوح مختلف و توانمند سازی مدیران در راستای مدیریت و تصمیم گیری صحیح تر و سریعتر بر اساس آخرین اطلاعات و داده ها مورد استفاده قرار می گیرد.

داشبورد های مدیریتی هنگامی که فرآیندهای تصمیم گیری استراتژیک نیاز به جمع بندی داده های غالبا پیچیده و تبدیل آنها به بینش و گزارش عملی دارند، بسیار مفید هستند. این کار را می توان به راحتی با استفاده از یک نرم افزار گزارش دهی انجام داد که باعث می شود مدیران با کمک شاخص های مهم داده های واقعی و لحظه ای، دیدی دقیق تر از عملکرد کسب و کار خود کسب نمایند. اطلاعات به دست آمده باعث می شود تا مدیران سطح بالا بتوانند تصویری شفاف از سازمان خود داشته باشند، موقعیت ها و فرصت های کاری را بهتر تشخیص داده و بتوانند شاخص های کلیدی مورد نیاز به منظور بهبود شرایط را تعیین نموده و به تبع آن درآمد و سود بیشتری تولید نمایند.

انواع گزارشات در داشبورد مدیریتی

داشبورد مدیریتی توسعه یافته توسط این مجموعه پس از مطالعه و تحلیل نمونه های مختلف موجود در بازار و همچنین احصای نیاز های مختلف کاربران در مشاغل و صنف های گوناگون طراحی و عرضه شده و پاسخگوی نیاز های مختلف یک کسب و کار می باشد.

از جمله موارد گزارش شده در این داشبورد مدیریتی، گزارشات مربوط به بازاریابی و مارکتینگ است. این دسته از گزارشات قابل استحصال در این داشبورد ها مدیران و متخصصان بازاریابی را قادر می سازند تا به شیوه موثر تری نسبت به پیگیری، نظارت و ارتباط بین شاخص های کلیدی مورد نظر خود در کسب و کارشان اقدام نمایند و کارآمدی اقدامات و فعالیت های خود در حوزه بازاریابی و مارکتینگ را ارتقا دهند.

از دیگر امکانات وقابلیت های این داشبورد می توان به کنترل و گزارش گیری در حوزه مدیریت منابع انسانی اشاره نمود. مسائلی همچون توانمندی ها و ویژگی های موثر در استخدام، زمان حضور و غیاب و فعالیت کارکنان، بهره وری و اثربخشی تک تک افراد، زمان های اضافه کاری، جذب استعداد های جدید و ... در این داشبورد ها قابل رصد و کنترل می باشند.

کنترل و نظارت بر زنجیره تامین نیز می تواند از دیگر فاکتور های موجود در یک داشبورد مدیریتی باشد. البته باید توجه داشت که زنجیره تامین صرفا مختص به شرکت های تولیدی نبوده و حتی در حوزه شرکت های خدماتی نیز قابل تعریف است. در این داشبورد نیز شاخص هایی همچون داده های آماری تامین کنندگان، نرخ انطباق، زمان میانگین چرخه تامین، رتبه بندی تامین کنندگان بر اساس پارامتر های مختلف، سنجش و رتبه بندی کیفی کالا ها و ... قابل گزارش و رصد هستند.

یک داشبورد مدیریتی می تواند حیطه های دیگر از فعالیت یک کسب و کار را فارغ از حوزه و صنعت موضوع فعالیت آن در برگیرد که علاوه بر موارد فوق می توان به برنامه ریزی و کنترل پروژه، تدارکات و لجستیک، تولید، فروش، CRM و مدیریت ارتباط با مشتریان نیز اشاره نمود. 

داشبورد مدیریتی طراحی شده توسط این مجموعه بر پایه Microsoft Power BI توسعه یافته و متناسب با ویژگی ها و نیاز های کسب و کار های داخلی، بومی سازی شده است. Microsoft Power BI مجموعه نرم افزاری شرکت Microsoft می باشد که با هدف ارتباط میان منابع مختلف داده و اطلاعات توسعه یافته تا اطلاعات پراکنده را به صورت منسجم، تعاملی و قابل فهم به گزارشات جامع تبدیل نموده و در اختیار استفاده کنندگان و تصمیم گیران قرار دهد. این اطلاعات از روی فایل های Excel یا پایگاه های داده پیچیده تر قابل فراخوانی می باشند.

مصور سازی داده ها و اطلاعات در داشبورد مدیریتی