محصولات

خدمات ما شامل سرفصل های زیر است:

   1- توسعه و استقرار راهکار مدیریت پروژه مبتنی بر پراجکت سرور (EPM)

   2- توسعه سیستم های سفارشی مبتنی بر شیرپوینت

   3- برگزاری دوره های آموزشی سامانه مدیریت پروژه 

   4- توسعه سیستم های داشبورد مدیریتی با هدف هوشمندسازی کسب و کار

   5- ارائه خدمات مشاوره برنامه ریزی راهبردی و توسعه کسب و کار