داده کاوی

آشنایی با محیط نرم‌افزار Power BI

/microsoft-power-bi

نرم افزار Power BI به عنوان یکی از قدرتمند ترین ابزارهای پیاده سازی هوش تجاری (BI) شناخته می شود.


آشنایی با هوش تجاری (BI) و مزایای آن

/bi-concept

این مقاله به معرفی هوش تجاری و مزایای آن برای بهبود شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) کسب و کار می پردازد.