Power BI

آشنایی با محیط نرم‌افزار Power BI

/microsoft-power-bi

نرم افزار Power BI به عنوان یکی از قدرتمند ترین ابزارهای پیاده سازی هوش تجاری (BI) شناخته می شود.